Enerji Günlüğü - Umman, konutlarda güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak için PV sistemleri ile ilgili rehber yayınladı. 

Umman Sultanlığı’nda güneş enerjisi ile ilgili çatı sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve ülkedeki konutlarının % 15-30 arasındaki bölümünün bu sistemleri kullanması yönünde gerekli girişimlerin yapılmasına yönelik hazırlanan mevzuat taslağının değerlendirmelerine halen devam ediliyor. Bu konuda ülkedeki yetkili kamu kurumu olan Umman Elektrik İdaresi Otoritesi (Authority for Electricity Regulation Oman) tarafından güneş enerjisine teminine yönelik PV sistemleri ile ilgili rehber yayınlandı. 

Yayınlanan rehberde, “Son zamanlarda ülkede bu konuda artan ilgiye ve 25 yıl içerisinde bu kapsamda elde edilecek enerjiden ülke ekonomisine 1.3 milyar ABD Dolarlık gelir sağlama hedefine dayanılarak, anılan sektörde faaliyet gösteren ülkemiz firmalarının, teknik ve idari düzenlemelere yönelik ayrıntılı bilgi içeren yukarıda anılan rehberi ve eki belgeleri incelemelerinde ve gerekli görülmesi durumunda anılan idare ile temasa geçmelerinde fayda görülmektedir.” denildi.