Güneş enerjisi üzerine araştırmalar yapan GTM Research, dünyadaki güneşten elektrik üretim kapasitesinin gelecek aylarda nükleer santrallerin üretim kapasitesini geçeceğini açıkladı.

2017’nin sonunda 391,5 GW elektrik üretme kapasitesine ulaşacağı tahmin edilen güneş enerjisi sistemlerinin 390 GW kapasiteye sahip nükleeri geride bırakacak.

Ancak geceleri ve hava kapalıyken güneş ışığı olmadığı için üretilen elektriğin miktarı henüz nükleerin ürettiği elektrik miktarını geçemeyecek.

GTM Research, bu yıl elektrik üretimine eklenecek 81 GW kapasiteli güneş panelinin olduğunu, bunun 2014’e göre 2 kat, 10 yıl öncesine göre ise 32 kat olduğunu buna ek olarak:

“2022’de küresel güneş enerjisi üretim kapasitesinin 871 GW ulaşmasını bekliyoruz. Bu, 2017’deki nükleer santral kapasitesinin iki katına ulaşmak anlamına geliyor” dedi.