Vizyonumuz bilimsel yöntemleri kullanarak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından güneş ve rüzgar enerjisinin en verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan, müşterilerine mem- nuniyet veren hizmeti götüren ve ekosistemi koruyan yenilikçi çözümleri üreten bir şirket olmaktır.

Bilimsel mühendislik hesaplamaları yaparak, yenilikçi ve kabul edilebilir çözümler üreterek, mevcut enerji üretim kaynaklarına alternatif olan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından güneş enerjisi konusunda müşterilerine kaliteli, güvenli, verimli, çevreci ve uygun maliyetli çözümler götüren saygın bir şirket olmak misyonunu benimseyen PAMSOLAR, küresel ısınmayı azaltma ve çevreyi koruma amacıyla çalışanlarını ve toplumu bu konuda bilinçlendirmek bilinciyle çalışmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana Fotoelektrik Güneş Enejisi Sistemleri konusunda sistem tasarımı, hesaplaması, kurulum ve servis hizmetlerini yürütmektedir. Kendi izleyici tasarımları ile Türkiye'de ilk olma özelliğini göstererek ülke ekonomisine destek vermekte, dışa bağımlılığı azaltmaktadır.